پیش دانشگاهی

دانش آموزان پس از فارغ التحصیلی در مقطع سوم دبیرستان اجازه ادامه تحصیل در ....

بیشتر

دوره متوسطه دوم

مقطع متوسطه دوم سالهای دوم، سوم دبیرستان می باشد. در پایان سال دانش آموزان ...

بیشتر

دوره متوسطه اول

آموزش دانش آموزان از پایه هفتم تا نهم می باشد. دروس این مقطع دینی، ریاضی، عربی، علوم، تاریخ ...

بیشتر

ابتدایی

مقطع ابتدایی از سال اول تا سال ششم ابتدایی می باشد. معلمین این مقطع از با تجربه ترین ...

بیشتر
 
 

ویزای دانش آموز و وابستگی

مدرسه معرفت تنها مدرسه ایرانی در مالزی می باشد که امکان دریافت ویزای برای دانش آموزان را فراهم کرده است. برای اطلاعات بیشتر با مدرسه تماس بگیرید.

اطلاعات بیشتر در مورد ویزا